WIISEn Tavoitteet

WIISE – we say Wais but you can call us Vii-see !

Etelä-Pohjanmaan Work Integration for Immigrants Service (WIISE) on jäsenyhdistys. E-P WIISE ry:n tavoitteena on kehittää ja ylläpitää positiivista ekosysteemiä Etelä-Pohjanmaalla, jossa maahanmuuttajat ja alueelle muuttavat suomalaiset voivat menestyä. He integroituvat työelämään ja asettuvat jokapäiväiseen elämään.

Ajatuksena on:

 • Toimia tukena yksilöille ja järjestöille, jotka haluat harjoittaa omaa toimintaansa
 • Lisätä Etelä-Pohjanmaan elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta
 • Tukea ihmisiä, jotka ovat muuttaneet muualta Suomesta tai ulkomailta työelämään, yrittäjyyteen ja kotoutumaan Etelä-Pohjanmaalle
 • Tukea alueen organisaatioita työntekijöiden saamisessa ja kehitystoiminnan järjestämisessä
 • Ryhtyä toimiin useissa työllisyyteen, yrittäjyyteen ja kotouttamiseen liittyvissä kysymyksissä
 • Toimia tukena ja linkkinä kehityshankkeisiin
 • Edistää tasa-arvoa
 • Edistää alueen kansainvälistymistä

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, yhdistys:

 • Tarjoaa palveluita jäsenille ja sidosryhmille, kuten mentorointia, sparrausta, valmennusta ja koulutusta
 • Järjestää tapaamisia ja tapahtumia
 • Toteuttaa kehityshankkeita ja muita hankkeita
 • Harjoittaa tietojen jakamista ja julkaisutoimintaa
 • Voi jakaa avustuksia tai muutoin taloudellista tukea alueensa kehitykselle
 • Tekee yhteistyötä kuntien, julkishallinnon organisaatioiden, yritysten, yhdistysten ja muiden sidosryhmien kanssa
 • Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan WIISE ry:n työstä saa tiimiltä