Yrityksille Ja Organisaatioille

TYÖNTEKIJÖIDEN INTEGROINTIOHJELMA

Työntekijöiden alkukartoitukset + työ WIISE:ltä heidän suunnitelmansa toteuttamiseksi

Rekrytointi maksaa melko paljon ja kansainvälisten työntekijöiden muuttaminen kaupunkiisi on luonnollisesti erityisen vaikeaa. Asettuvatko työntekijät, pysyvätkö he pitkään ja antavatko he positiivisen sijoitetun pääoman tuottoprosentin (ROI) rekrytointikustannuksistasi? Vai päättävätkö he lähteä jo pian saapumisensa jälkeen, mikä tarkoittaa, että sinun on investoitava jälleen uuden korvaavan työntekijän palkkaamiseen.

On olemassa tapoja, kuinka vähentää tätä riskiä ja viedä työntekijäsi onboarding seuraavalle tasolle. Aloita ottamalla yhteyttä WIISE:en järjestämällä alkukartoitus päteville työntekijöille. Käytä sitten muutama tunti jokaiselle työntekijälle WIISE:n kanssa auttaaksesi heitä toteuttamaan alkukartoituksen.

Muista: Alkukartoituksia voidaan tarjota maksutta soveltuville henkilöille, kustannukset maksaa KEHA-keskus paikallisen kunnan kautta.

Jos otat huomioon tämän osan rekrytointikustannuksissasi, parannat perehdytystä ja autat uusia kansainvälisiä työntekijöitäsi asettumaan ja jäämään pidemmäksi aikaa. Jos työntekijöilläsi on puoliso tai lapsia, WIISE voi auttaa myös heitä maksutta yrityksellesi. Jos pidät huolta työntekijöistäsi, WIISE voi auttaa heidän perheenjäseniään.

Tätä parannettua perehdyttämisprosessia voitaisiin kehittää edelleen lisäämällä nämä harjoitukset (yksityiskohdat alla):

 • Koulutus suomalaisesta kulttuurista maahanmuuttaja-työntekijöille
 • Koulutus vieraista kulttuureista suomalaisille työntekijöille
 • Perustason suomen kielen kurssi

KULTTUURI KOULUTUS YRITYSTEN TYÖNTEKIJÖILLE

Etelä-Pohjanmaalla on vaikuttavia esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat kotouttaneet lukuisia maahanmuuttajia työvoimaansa. Siirtymän sujuvuuden lisäämiseksi WIISE tarjoaa kahta koulutusta, yhden suomalaisille työntekijöille ja toisen uusille ulkomaalaisille työntekijöille.

Suomalaisen kulttuurin koulutus maahanmuuttaja-työntekijöille

Mitä teemme:

 • Selitämme, miten suomalaisten työpaikkojen toimintatavat poikkeavat muista maista 
 • Autamme maahanmuuttajia ymmärtämään, miten käyttäytyä ja työskennellä muiden kanssa Suomessa
 • Miten välttää tarpeettomia väärinkäsityksiä
 • Tehdä helpommaksi maahanmuuttaja työntekijöiden tuntea olonsa onnelliseksi ja kotoisaksi työskennellessään suomessa
 • Tunnit: puoli päivää tai yksi päivä

Tulokset:

 • Maahanmuuttajat ja suomalaiset työskentelevät paremmin yhdessä, maahanmuuttajat ovat onnellisempia ja tuloksellisempia

Vieraiden kulttuurien koulutus suomalaisille työntekijöille

Mitä teemme:

 • Selitämme, miten tapamme työskennellä ja harjoittaa liiketoimintaa eroavat muista maista 
 • Autamme suomalaisia ymmärtämään, kuinka työkulttuuri on erilaista eri maissa ympäri maailmaa ja miten muuttaa käyttäytymistä / toimintoja vastaavasti
 • Selitämme, kuinka ulkomaalaiset Suomessa saattavat pitää työkulttuuriamme outona ja miksi ulkomaalaiset saattavat käyttäytyä mielestämme oudosti
 • Kuinka välttää tarpeettomia väärinkäsityksiä
 • Helpotamme suomalaisten työskentelyä ulkomaalaisten kanssa Suomessa ja ulkomailla 
 • Tunnit: puoli päivää tai yksi päivä

Tulokset: 

 • Maahanmuuttajien ja suomalaisten yhteistyö sujuu paremmin ja he voivat työskennellessään olla onnellisempia ja tuottavampia
 • Suomalaiset voivat työskennellä helpommin ulkomaisten asiakkaiden, toimittajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa 
 • Yritys voi olla tuottavampi ja tehdä enemmän myyntiä

PERUSTASON SUOMEN KIELEN KURSSI

Vaikka suomen kielellä on maine olla vaikea oppia, se ei kuitenkaan tarkoita, että se olisi mahdotonta… Jopa suomalaiset lapset puhuvat suomea, eikö vain? Jotta nämä ensimmäiset vaiheet kielen oppimisessa olisivat hieman helpompia, WIISE tarjoaa suomen kielen peruskurssin ulkomaalaisille. Jokainen kurssi voidaan räätälöidä kunkin yrityksen tarpeiden ja sanaston mukaiseksi, jotta työntekijät pystyvät kommunikoimaan tuottavasti mahdollisimman nopeasti.

Tämän koulutuksen antaa pätevä kielenopettaja, joista osa puhuu suomea toisena kielenä. Tämä kokemus suomen kielen oppimisesta ulkomaalaisena voi helpottaa kielen perusteiden opettamista muille ulkomaalaisille. Se toimii myös inspiraationa muille heidän ensimmäisten oppituntien aikana.

Mitä teemme:

 • Koulutamme maahanmuuttajia puhumaan ja ymmärtämään suomea, jotta he voivat työskennellä suomenkielisessä ympäristössä
 • Annamme heille heidän työhönsä liittyviä sanoja ja lauseita
 • Kunkin session pituus: 90 minuuttia
 • Sessioiden lukumäärä: 12 istuntoa per kurssi

Tulokset: 

 • Maahanmuuttajien ja suomalaisten yhteistyö sujuu paremmin, maahanmuuttajat ovat onnellisempia ja tuottavampia

TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMINEN & ISÄNNÖINTI

WIISE-tiimillä on kokemusta seminaarien, konferenssien ja verkostoitumistapahtumien järjestämisestä. Organisaatiot, hanke-projektipäälliköt tai yritykset voivat ulkoistaa tämän WIISE:lle.

Mitä teemme:

 • Järjestämme paikan ja tarvittavan pitopalvelun 
 • Järjestämme vierailevat puhujat
 • Aktivoimme verkostomme kutsumaan osallistujia
 • Markkinointitoiminta tapahtuman julkistamiseksi ja osallistujamäärän maksimoimiseksi
 • Isännöimme tapahtumaa

Tulokset: 

 • Menestyksellinen, hyvin osallistuva tapahtuma, josta on hyötyä osallistujille, yrityksille ja kunnalle.